7/10
Košík:je prázdny
bez DPH:0.00,- €
s DPH:0.00,- €
 Novinky
Helios easyControls, progresívny systém ovládania vetracích zariadení

s rekuperáciou tepla cez internet, archivácia údajov, bezplatné aktualizácie software, prístup zo smartfónu, tabletu alebo počítača zobraziť viac...


Helios ventilátory

Spustenie nášho nového portálu

QR code
Tesná spätná klapka Helios s magnetickým uzáverom KAK zabraňuje šíreniu studeného dymu do ostatných požiarnych úsekov a tiež zabraňuje prieniku pachov do zbytku potrubia resp. do miestnosti. Klapky sa montujú do všetkých prívodných/odvodných otvorov za tanierové ventily alebo elementy na odvod vzduchu (aj v kombinácii s BAE/BAK).

   Použitie

Zariadenia centrálneho vetrania podľa DIN 18017-3 vo viacposchodových budovách sú vybavené jedným spoločným hlavným potrubím a jedným centrálnym ventilátorom umiestneným nad alebo pod strechou. Cez odvodné potrubie sú odvetrávané pripojené miestnosti (napr. kuchyňa, kúpeľňa, WC) na príslušnom poschodí (požiarom úseku). Hlavné potrubie nevyhnutne prechádza viacerými požiarnymi úsekmi a musí byť uložené v ohňovzdornej šachte, t.j. klasifikovanej F 90. Otvory na odvod vzduchu v jednotlivých požiarnych úsekoch sú vybavené požiarnym uzáverom alebo tanierovými ventilmi s požiarnou odolnosťou. Toto riešenie je náročné na investície a priestor. Dá sa nahradiť montážou certifikovanej stropnej požiarnej klapky. Stropná požiarna klapka sa inštaluje resp. zalieva do hlavného potrubia v oblasti stropu. Hlavné potrubie tak môže byť integrované do inštalačnej šachty. Národné stavebné predpisy a všeobecné povolenia stavebného dozoru pre uzatváracie elementy a stropné požiarne klapky stanovujú, aby pri vertikálne zabudovaných uzatváracích zariadeniach v hlavných potrubiach bolo neustále zabezpečené odvádzanie vzduchu cez hlavné potrubie do okolia. Požiadavka sa stáva relevantnou, ak v prípade požiaru vypadne centrálny ventilátor a dym v dôsledku pretlaku vznikajúcom v mieste požiaru prenikne do hlavného potrubia a prostredníctvom náporového tlaku sa môže cez otvory (tanierové ventily) šíriť aj do oblastí, ktoré nie sú postihnuté požiarom (ostatné požiarne úseky).

   Vyhotovenie

  • Element pripravený na montáž pre zasunutie do potrubia a tvaroviek.
  • U profilového tvaru z EPDM gumy na utesnenie vo vetracom potrubí.
  • Obojstranný plastový rám klapky s kovovou vložkou obopína silikónovú membránu. Vďaka tomu je klapka v prúde vzduchu v pokoji a nekmitá.
  • Vo vnútornom cylindri rámu sa na závitovej osi nachádza trvalý magnet, ktorý pri poklese tlaku klapku vzduchotesne uzavrie.
  • Tlak uzatvárania a otvárania môže byť prispôsobený montážnej situácii.
  • Veľkou výhodou je mimoriadne malá montážna hĺbka a asymetrické tvarovanie rámu klapky, ktoré umožňujú veľký uhol otvárania ventilu.

   Montáž a nastavenie

  • KAK zasunúť zo strany miestnosti do potrubia a zohľadniť smer prúdenia. 
  • Pri vertikálnej montáži s  horizontálnym prúdením dbať na vodorovné uloženie osi otáčania. 
  • Umiestnenie priamo za tanierovým ventilom alebo elementom na odvod/prívod vzduchu.

   Diagram tlakovej straty

(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)